Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου η Διυπουργική Επιτροπή για την οικονομία, όπου συζητήθηκε το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011 που υπέβαλε η χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του προγράμματος όπως επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομίας.Η ενίσχυση της ανάπτυξης με συνέπεια την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης,η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων, με έμφαση στη μείωση των δαπανών και της κρατικής σπατάλης, και,η ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένες πολιτικές.

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πέντε χωρών της ευρωζώνης που θα πετύχουν το 2009 θετικό πρόσημο στο ρυθμό ανάπτυξης,κάτι που είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα όπως δήλωσε ο υπουργός,για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Η κυβέρνηση προωθεί τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους και τον περιορισμό της σπατάλης στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με στοχευμένες πολιτικές, είπε ο κ.Παπαθανασίου, θα ενισχύσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού διότι αυτό αποτελεί υποχρεώση της πολιτείας και παράλληλα θα επιταχύνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές, προωθώντας το άνοιγμα των αγορών, και την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι υπερβάσεις στις δαπάνες είναι κυρίως στα κονδύλια με στόχο,την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, όπως οι συντάξεις, η χρηματοδότηση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ειδικότερα, οι εισπράξεις αναμένονται χαμηλότερες κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου, σε σύγκριση με την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2009.

400 εκατ.ευρώ υψηλότερες θα είναι οι επιστροφές των φόρων για να συνεχιστεί η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην αγορά.

No Responses

Leave a Reply